уеб достъпен сайт български език английски език

Галерия

 

Видео от финална конференция ;" Финална конференция "The future of (gender) equality, inclusivity and democratic values in European Academia: Practices, prerequisites, pushback and prospectives", Копенхаген, 1.03.2023

Представяне на План за равнопоставеност между жените и мъжете на Пловдивски университет на уебинар "Без насилие и стереотипи", организиран от Българска платформа към Европейско женско лоби, 28.06.2021, онлайн

   
   

 

Среща със заинтересовани лица с участието на партньори по проект SPEAR (University of Southern Denmark, Uppsala Universitet, Joanneum Research), проведена в рамките на SPEAR’s LSC2 FIRST SITE VISIT “From Planning to Implementing and Sustaining GEPs”, 11.06.2021, онлайн

   
   
   
   

 

Представяне на План за равнопоставеност между жените и мъжете на Пловдивски университет пред партньори по проект SPEAR в рамките на SPEAR’s LSC2 FIRST SITE VISIT “From Planning to Implementing and Sustaining GEPs”, 7.06.2021, онлайн

   
   

 

Информационна среща Разработване, изпълнение и мониторинг на План за равнопоставеност между жените и мъжете в ПУ, 29.01.2021 г., онлайн

   

 

Дискусия на тема: „Сравнителен анализ на състоянието на равнопоставеността между жените и мъжете в ПУ и ЮЗУ и как могат да бъдат преодолени откритите критични моменти", зала 1302, Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград, зала 1302, 29.10.2020г., 15:00 часа

   
   

 

Презентация "Проект SPEAR: Подкрепа за въвеждане на планове за равенство между половете в академичните среди и научноизследователската дейност" на Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", 31.05.2019 г., Пловдив

   
 

 

 

 Кръгла маса "Полза и необходимост от политики по равнопоставеност на жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност", 20.06.2019, Пловдив

Презентация "Европейски и национални политики за равноспоставеност на жените и мъжете. Проект SPEAR Project" на Юбилейна международна научна конференция "ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА [ДЕЗ]ИНТЕГРАЦИЯ", 27.06.2019 г., Пловдив

Последна промяна на 01 Април 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол