уеб достъпен сайт български език английски език

Обучение

Равнопоставеност между мъжете и жените в академичните среди

(оригинална версия на английски език)

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (41:32 минути)

Анализиране и оценяване на състоянието в институцията - EIGE’s GEAR tool: Стъпка 1 и 2

(оригинална версия на английски език)

 

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (20:20 минути)

Уеб-сайт на български език

Разработване на План за равнопоставеност - EIGE’s GEAR tool: Стъпка 3

(оригинална версия на английски език)

 

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (8:00 минути)

Изпълнение на План за равнопоставеност - EIGE’s GEAR tool: Стъпка 4

(оригинална версия на английски език)

 

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (6:27 минути)

Мониторинг и оценяване на изпълнението на Плана за равнопоставеност и бъдещи инициативи - EIGE’s GEAR tool: Стъпка 5 и 6

(оригинална версия на английски език)

 

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (9:14 минути)

EIGE’s GEAR tool: уеб-сайт с всички стъпки на български език

Последна промяна на 14 Април 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол