уеб достъпен сайт български език английски език

Обучение

 

Истории за успешно женско присъствие в проектната дейност на ПУ "Паисий Хилендарски"

Бюлетин: Силното женско присъствие в проектната дейност на ПУ "Паисий Хилендарски" (линк)

 

Материали за самообучение за промотиране на равнопоставеността между мъжете и жените в преподаването и научната дейност

Module 1. Gender Equality and Higher Education Field (линк)

Module 2. Gender Equality in Teaching (линк)

Module 3. Gender Equality in Research (линк)

Равнопоставеност между мъжете и жените в академичните среди

(оригинална версия на английски език)

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (41:32 минути)

 

Анализиране и оценяване на състоянието в институцията - EIGE’s GEAR tool: Стъпка 1 и 2

(оригинална версия на английски език)

 

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (20:20 минути)

Уеб-сайт на български език

Разработване на План за равнопоставеност - EIGE’s GEAR tool: Стъпка 3

(оригинална версия на английски език)

 

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (8:00 минути)

Изпълнение на План за равнопоставеност - EIGE’s GEAR tool: Стъпка 4

(оригинална версия на английски език)

 

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (6:27 минути)

Мониторинг и оценяване на изпълнението на Плана за равнопоставеност и бъдещи инициативи - EIGE’s GEAR tool: Стъпка 5 и 6

(оригинална версия на английски език)

 

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (9:14 минути)

EIGE’s GEAR tool: уеб-сайт с всички стъпки на български език

Пречки, дилеми и съпротива при изпълнение на Планове за равнопоставеност между жените и мъжете

(оригинална версия на английски език)

Успелите жени: примери за успешни професионални ролеви модели

(уеб сайт на български език)

Последна промяна на 27 Януари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол