уеб достъпен сайт български език английски език

Сътрудничество със сродни проекти и организации

  • Проект "Участие на жените в инженернотехническите направления за постигане на устойчиво развитие", https://digitalladies.org/eng/
  • Програма "За жените в науката"https://www.zajenitevnaukata.bg/
  • Инициатива EURAXESS, https://euraxess.ec.europa.eu/
  • Проект "Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия", https://prowis.online/
Последна промяна на 14 Юли 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол