web accessibility bulgarian flag english flag

Дейности

Анализи на числовите данни за съотношението на жените и мъжете в университетската общност по звена и направления и сравнение със средните стойности за ПУ, ВУ в България и ЕС за:

Анализи на резултати от проведени анкетни проучвания за равнопоставеността сред:

Анализ на резултатите от анкетно проучване за „Традиционни и съвременни стереотипни представи и предразсъдъци за ролята на жените/мъжете в професионалния и семеен живот“

Публикации:

  • Doneva, S. Gaftandzhieva, K. Boykova (2020) GENDER RATIO IN ACADEMIA AND RESEARCH IN BULGARIA, EDULEARN20 Proceedings, pp. 3658-3667, Web of Science
  • Doneva, S. Gaftandzhieva, E. Somova, N. Mileva (2019) HOW TO PROMOTE THE CHANGE IN THE AREA OF GENDER EQUALITY IN ACADEMIA AND RESEARCH – BULGARIAN CASE, ICERI2019 Proceedings, pp. 7870-7880.

 

Последна промяна на 23 Октомври 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg