web accessibility bulgarian flag english flag

Дейности

Анализи на числовите данни за съотношението на жените и мъжете в университетската общност по звена и направления и сравнение със средните стойности за ПУ, ВУ в България и ЕС за:

Анализи на резултати от проведени анкетни проучвания за равнопоставеността сред:

 

Последна промяна на 06 Май 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg