уеб достъпен сайт български език английски език

План за равнопоставеност между жените и мъжете в ПУ

Планът за Равнпостованеност между жените и мъжете на ПУ "Паисий Хилендапски" е приет с решение на АС (Протокол №19/7.06.2021)

 

Последна промяна на 09 Август 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол