уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


Събития

На тази страница ще бъде публикувана информация за семинари, кръгли маси и други събития за представяне на проекта, повишаване на осведомеността и разпространение на резултати.

Минали събития:

Последна промяна на 01 Април 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол