уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Курсове за млади учени, докторанти и постдокторанти

Курсове за млади учени, докторанти и постдокторанти

ACADEMIA IUVENTUTIS

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

ОБЯВЯВА:

К У Р С О В Е за млади учени, докторанти и постдокторанти 1-ВИ КРЪГ (2019/2020)

ЦЕНТЪРЪТ предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ  в областта на: 

  • методология на научните изследвания и емпиричните проучвания;
  • риторика на научния текст;
  • академично писане на английски език;
  • дизайн на текста;
  • комуникативни и презентационни умения и други.

Курсовете са авторски разработки на водещи в областта специалисти.

 

Втори кръг от курсове с ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТЕМИ ще бъде обявен през месец март 2020 г.

За повече информация посетете следния линк:

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1836/

Одобрил: Веселина Балтова; Валидност до: 2019-01-06; Последна промяна на 2019-12-16 10:28:43
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол