уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Предизборна програма на кандидата за ректор

Предизборна програма на кандидата за ректор

Програма за управление и развитие на

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ за периода

2019-2023 г.

на кандидата за ректор

проф. д-р РУМЕН ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ

 

Одобрил: Грозданка Генова-Певичарова – началник отдел "Учебен"; Последна промяна на 2019-04-23 16:10:31
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол