web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Център за върхови постижения

Център за върхови постижения

Център за върхови постижения:

Център по компетентност:

Одобрил: проф. д-р Н.Милева; Последна промяна на 2016-11-21 17:13:36
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg