web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Новини » Правила за „Проекти за публикации“ 2016

Правила за „Проекти за публикации“ 2016

Във връзка с обявения конкурс „Проекти за публикации“ 2016 публикуваме Формуляр и Правила към него. 

Заявките ще се приемат в поделение "Научна и приложна дейност" на хартиен носител до м. октомври 2016 г. 

Одобрил: проф. д-р Невена Милева; Последна промяна на 2016-06-08 11:30:50

Водещи новини