web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Правила за „Проекти за публикации“ 2016

Правила за „Проекти за публикации“ 2016

Във връзка с обявения конкурс „Проекти за публикации“ 2016 публикуваме Формуляр и Правила към него. 

Заявките ще се приемат в поделение "Научна и приложна дейност" на хартиен носител до м. октомври 2016 г. 

Одобрил: проф. д-р Невена Милева; Последна промяна на 2016-06-08 11:30:50
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg