web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Новини » ОП „Разработка и внедряване на софтуерни системи”

ОП „Разработка и внедряване на софтуерни системи”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Разработка и внедряване на софтуерни системи, необходими за процеса по актуализация на учебните планове и програми“, с две обособени позиции:
I.  „Разработка и внедряване на софтуерна система за управление на документи“;
II. „Разработка и внедряване на софтуерна система за провеждане на интерактивни онлайн конференции и електронни срещи: Webinars”

Документация:

Забележка: Документацията не се закупува, а се изтегля от сайта.
Одобрил: пом.-ректор Румен Киров; Последна промяна на 2014-02-05 15:15:58

Водещи новини