уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. КТД 2022 на Пловдивския университет

КТД 2022 на Пловдивския университет

В съответствие с чл. 50 и чл. 51а, ал. 1 от Кодекса на труда в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е в сила нов Колективен трудов договор (КТД), сключен между РАБОТОДАТЕЛЯ и председателите на СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ в Университета. КТД е в сила от 01.04.2022 до 31.03.2024 г. Пълният текст може да бъде изтеглен ОТТУК.

Преподавателите и служителите на Пловдивския университет, които не са синдикални членове, но биха искали да се възползват от договореностите в КТД 2022, могат да го направят при избор между една от двете възможности:

  1. Да заявят членство в една от синдикалните организации в ПУ;
  2. Да се присъединят към КТД 2022 на ПУ.

Допълнителна информация по т. 1 и т. 2 вж. ТУК.

Одобрил: проф. д-р Румен Младенов; Последна промяна на 2022-04-04 10:53:06
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол