уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Стажантска практика за студенти от Биологически факултет

Стажантска практика за студенти от Биологически факултет

Биологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ приканва студентите от последен курс на обучение (бакалавърска или магистърска степен) в Биологически факултет да кандидатстват за стажантска практика в Байер България ЕООД.

Желаещите трябва да изпратят следните документи на е-мейл: bio_secretary@uni-plovdiv.bg до 31.05.2021 г.

  1. Мотивационно писмо
  2. Автобиография
  3. Успехът от следването ще бъде взет служебно от Учебен отдел

Въз основа на горепосочените критерии ще бъдат селектирани 4 студенти, които ще сключат договор с Байер (с определено възнаграждение). Стажантската практика ще бъде с продължителност от 1 месец в звената на Байер – гр. София, като всеки студент ще има ментор и ще премине обучение през 3-те отдела на Байер – фармацевтичен, клиничен и управленски. Като начало на стажантската практика са предвидени датите: 07.06.2021 г., 05.07.2021 г. и 02.08.2021 г. Студентите си поемат разходите по престоя или пътуване до София.

Класирането ще бъде обявено на 01.06.2021 г.

 

Одобрил: проф. д-р Балик Джамбазов; Последна промяна на 2021-05-19 10:49:04
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол