уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Пловдивдският университет посрещна посланика на Република Кипър Н. Пр. Мариос Кундуридис

Пловдивдският университет посрещна посланика на Република Кипър Н. Пр. Мариос Кундуридис

На 12.05.2021 г. в Пловдивския университет гостува посланикът на Република Кипър в България Н.Пр. г-н Мариос Кундуридис.

В Заседателната зала Посланик Кундуридис се срещна и разговаря с  Ректора проф. д-р Румен Младенов, Зам.-ректорите проф. д.п.н  Р. Танкова, доц. д-р М. Стоянова, доц. д-р Н. Чернева, Декана на Филологическия факултет доц. д.ф.н. К. Куцаров, научния секретар по международно сътрудничество и академична мобилност на ФФ д-р М. Кацарска, с ръководителя на Катедрата по общо езикознание и история на българския език проф. д.ф.н. Хр. Тодорова-Тончева, с преподаватели от Сектор „Новогръцки език“ и със студенти, изучаващи новогръцки език.

Проф. Младенов приветства госта с „Добре дошъл“ и представи структурата на Пловдивския университет като подчерта големия брой студенти, които се обучават в различните специалности на факултетите.

Доц. Чернева отбеляза, че в рамките на международното сътрудничество университетът вече реализира с успех съвместни проекти с Педагогическия факултет, в които си партнират с детски градини и начални училища в Никозия, както и с българско неделно училище, където има възможности за студентски практики по програма Еразъм +.

Като представител на Педагогическия факултет проф. Танкова се присъедини към казаното от доц. Чернева и изрази надежда, че тези проекти и контакти ще продължат и в бъдеще. Проф. Танкова припомни на присъстващите хубавите емоции от тържеството за традиционното разрязване на Васильовата пита по гръцки обичай в началото на 2020 г., организирано от Сектор „Новогръцки език“, на което е присъствал и Посланик Кундуридис. 

Деканът на ФФ доц. Куцаров, от своя страна, представи накратко трите специалности, в учебните планове на които се предлага обучение по новогръцки език. Доц. Куцаров уточни, че в бакалавърската програма „Български език и новогръцки език“ и в директната магистърска програма „Балканистика“ новогръцкият език е изучаван като първи чужд език, а в бакалавърската специалност „Приложна лингвистика“  като втори чужд език. Деканът благодари на Република Кипър в лицето на г-н Кундуридис за дългогодишната финансова подкрепа от Министерството на просветата на кипърската държава. С кипърското дарение за развитието на неоелинистиката в Пловдивския университет се осъществяват многобройните културни инициативите на Сектор „Новогръцки език“. Допълни, че ръководството на факултета разглежда и перспективата за обогатяване на палитрата от специалности, включващи новогръцки език в учебния си план с отчитане на местните специфики и нужди, за която цел Посолството на РКипър би могло да помогне чрез съдействие за осигуряване на лектори, носители на езика.

Във връзка с проявения от Посланик Кундуридис интерес към стратегията на университета по отношение на набирането на нови студенти, доц. Стоянова подчерта, че КСК кампанията на университетско и факултетно ниво се основава на целогодишна активна дейност, тъй като конкуренцията между многобройните ВУЗ-ове в България е голяма.

Като ръководител на катедрата, в рамките на която се осъществява обучението по новогръцки език вече 19 години, проф. Тончева със задоволство отбеляза, че студентите от хибридната специалност „Български език и новогръцки език“ правят впечатление с добрите си учебни постижения, съпоставени с колегите си от подобните специалности. Проф. Тончева обърна внимание и на факта, че със създадената електронна платформа Пловдивският университет успява да обучава студентите си, като реализира директен контакт с тях, независимо къде се намират.

В краткото си емоционално изложение посланикът на Република Кипър сподели, че идва в Пловдив винаги с вълнение, усещайки една необикновена връзка с града. Н. Пр. изтъкна също, че градът не може да бъде отделен от неговия университет, защото университетът е неговата душа. По тази причина вълнението му да е сред академичната общност на ПУ е голямо.

Г-н Кундуридис припомни, че Кипър никога няма да забрави помощта от страна на България за хилядите кипърски бежанци след Турската инвазия през 1974 г.  Вземайки повод от казаното от проф. Тончева по отношение на функционирането на електронната платформа на ПУ, посланикът, макар и привърженик на присъственото обучение, изтъкна възможностите на новите технологии за бъдещето на образованието, с оглед и на настоящата ситуация, и похвали университета за създаването й. Посланикът изрази своята подкрепа за многоезичието като европейска политика и изучаването на езиците на различните народи. В тази посока обеща да съдейства по всякакъв начин на преподавателите и студентите във ФФ и заяви, че завижда на младите хора за възможностите и знанията, предоставяни им от ПУ. Посланикът изрази признателността си към преподавателите по чужди езици и посочи, че всеки език е богатство, което сближава хората. Но не е достатъчно само да говориш даден език, добави посланикът. Необходимо е чрез чуждия език и чуждата култура да опознаеш начина на мислене на Другия и да го приемеш такъв, какъвто е. Г-н Кундуридис увери присъстващите, че ще настоява пред Министерството на просветата, културата, спорта и младежта  на своята страна да не съкращава субсидиите, с които подкрепя колегиумите по неоелинистика в българските университети. В заключение отбеляза, че езиците създават приятелства, а ПУ може да разчита и в бъдеще на партньорството както на Посолството на Република Кипър, така и на личната му ангажираност в рамките на мандата му с осигуряване на приемственост от следващия дипломатически представител. Посланикът увери, че в негово лице университетът винаги ще има приятел и след края на мандата му като посланик.  

В сърдечна и изключително ведра атмосфера в рамките на срещата бяха споделени впечатления и обсъдени идеи за пътуващи образователни семинари на преподаватели и студенти в Кипър, за реципрочни посещения, летни езикови школи, за студентски обмен, съвместни проекти, създаване на мрежа за междууниверситетско сътрудничество и съвместни обучителни бакалавърски и магистърски програми с Република Кипър и др.

Гостът изрази желание в скоро време да има възможността да изнесе лекция пред студентите в Пловдивския университет и получи искрената покана от доц. Чернева да направи това в рамките на „Откритата катедра“ в юбилейната за университета 60-та годишнина от създаването му.    

В края на срещата Гергана Николова, студентка от първи курс в специалността „Български език и новогръцки език“ и Благовеста Георгиева, студентка в пети курс на специалността „Балканистика“ отправиха поетичен поздрав към госта и присъстващите. На гръцки и на български език прозвучаха стиховете на номинирания за Нобелова награда кипърски поет Костас Монтис в превод на Яна Букова.

Ректорът и посланикът констатираха взаимно близостта по отношение на манталитета и начина на живот на хората, които живеят на Балканите, факт, който спомага за по-лесното им разбирателство.

Г-н Кундуридис благодари за топлото посрещане и отделено време и внимание от страна на ръководството и академичната общност.

Той дари книги на Библиотеката за гръцки език, литература и култура и изрази надежда за бъдещи дарения от страна на посолството, които да обогатят фонда на библиотеката с още около 50 преводни заглавия.

 

 

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2021-05-18 13:59:26
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол