уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Резултати от Общото събрание на ПУ "Паисий Хилендарски", проведено на 23.04.2021г.

Резултати от Общото събрание на ПУ "Паисий Хилендарски", проведено на 23.04.2021г.

Решения, взети на Общото събрание (23.04.2021 г.) с явно гласуване.

Решения, взети на Общото събрание (23.04.2021 г.) с тайно гласуване.

Последна промяна на 2021-04-28 13:43:37
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол