уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Новият посланик на Руската Федерация в България посети Пловдивския университет

Новият посланик на Руската Федерация в България посети Пловдивския университет

„Неслучайно избрах Пловдив за първата си официална визита“, подчерта Елеонора Митрофанова. „Знам, че тук концерт изнесе ‚Хорът на Турецкий“, а по време на пандемията вашата опера изпълни Ленинградската симфония на Шостакович. Аз лично гледах това вълнуващо изпълнение в интернет. Уверена съм, че културният обмен е от голямо значение и много помага на дипломацията“.

На 15 април 2021 година  Нейно превъзходителство Елеонора Валентиновна Митрофанова, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в България, посети Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в рамките на първата си официална визита извън столицата.

В Заседателната зала на университета се състоя среща-разговор с ръководството на Университета. Гостите, сред които и пълномощният министър на посолството на Руската Федерация Филип Воскресенский, бяха посрещнати от ректора проф. д-р Румен Младенов, зам.-ректора по научноизследователска и издателска дейност проф. д-р Теменужка Йовчева, зам.-ректора по учебната дейност доц. д-р Мария Стоянова, зам.-ректора по управление и постоянен контрол на качеството на обучението и академичния състав проф. д.п.н. Румяна Танкова и зам.-ректора по международната дейност доц. д-р Надя Чернева.

Проф. Младенов подчерта важността на академичното партньорство и научния обмен с руските университети, като се позова на вековните исторически и културни връзки и университетските традиции.

Доц. Чернева разказа за разнообразните форми на хуманитарно сътрудничество с множество руски висши училища, сред които Московския и Санктпетербургския държавни университети, Руския университет за дружба между народите, Руския държавен педагогически университет „А. И. Херцен“, Института за руски език „А. С. Пушкин“, Висшата школа по икономика и други.

Проф. Танкова коментира нарастването на интереса към изучаване на руския език от страна на студенти от различни специалности, особено сред бъдещите педагози. За това способстват разнообразните инициативи на функциониращия вече 11 години Център за руски език и култура, осигуряващ достъп до богати електронни бази данни и най-новите издания на научна, учебна и художествена литература.

Доц. Стоянова припомни, че още през 2014 г. стартира първата за българската университетска практика съвместна магистърска програма по психология (с издаване на двойна диплома и европейско приложение), разработена от психолозите и педагозите на Педагогическия факултет на Пловдивския университет и на Московския държавен психолого-педагогически университет. Само за последните две години, при това в условия на пандемия, в Пловдивския университет са защитени три дисертации на студенти, завършили тази програма и посветили се на научното поприще. Зам.-ректорът по учебната дейност определи и  перспективите на академично сътрудничество в разбработката на съвместни магистърски програми в различни научни направления, готовност за което имат вече три факултета.

Проф. Йовчева, зам.-ректор по научната дейност, разказа за съвместните научноизследователски проекти с Казанския, Тулския, Магнитогорския и Астраханския държавни университети. Тя подчерта, че особено актуални по време на изолацията са станали лекциите в електронна среда, към които е осигурен достъп на всички студенти, желаещи да се включат в дискусиите по съвременните предизвикателства пред света с участието на водещи световни експерти от различни области.

За финал Елеонора Митрофанова изрази своето удовлетворение от приятелския разговор и готовността си лично да съдейства в търсенето на нови възможности в сферите на образователното, научното и културното сътрудничество на Пловдивския университет с руските културно-образователни и научни институции.

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2021-04-20 16:37:28
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол