уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Конкурс за есе на тема “30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“

Конкурс за есе на тема “30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“

На 12 юли 2021 се навършват 30 години от приемането на Конституцията на Република България. Създаването и приемането на действащата Конституция е начало и същевременно продължение на дълбоки реформи в българското общество. Приетият на 12 юли 1991 от Седмото Велико народно събрание Основен закон съчетава либерално-демократичното начало с класическите институционални баланси в държавното управление. За да бъде съвременната държава правова, тя трябва да бъде конституционно обвързана чрез своите органи да създава условия за свободното развитие на човека и на гражданското общество (чл. 4, ал.3 от Конституцията). Посоката е зададена, но по всичко лични, че пътят на следването ѝ ще бъде дълъг и нелек. За това свидетелстват и петте поправки на Основния ни закон.

Днешният свят на правото е едно непрекъснато взаимодействие между конституционни традиции, европейски и универсални стандарти. Бидейки част от този развиващ се свят съвременната конституция е един динамичен нормативен акт, който, отчитайки белезите на миналото, залага стойностите на бъдещето.

Конкурсът за есе на тема “30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“ се организира от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Той е част от поредица събития свързани с отбелязване на 30-годишнината на Конституцията на Република България и се посвещава на 60-годишнината на Пловдивския университет Паисий Хилендарски“. Катедра „Публичноправни науки” на ЮФ на ПУ дава възможност на всички да проявят и докажат своята креативност в мисленето, като споделят познания и лична позиция и идеи по темата за Конституцията.

Предизвикателствата на съвременността са предизвикателства и за Конституцията. Желанието ни е представените разработки да изразяват собствената позиция с позоваване на факти и примери, които да провокират различни позиции и различни гледни точки. Надяваме се, че темата ще предизвика Вашия интерес и ще се радваме да участвате.

 1. Участници:

Право на участие имат бивши и настоящи студенти на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, както и студенти от различни курсове и специалности в ОКС „бакалавър” и „магистър” в университета без ограничения във възрастта и формата на обучение.

 1. Tема на есето:

“30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“

 1. Изисквания:

- участниците в конкурса могат да изпращат само есета, написани от тях самите. Когато се установи, че участникът не е изпратил свое авторско есе, той отпада от конкурса;

- всеки автор може да участва само с едно есе;

- есетата трябва да са във формат DOC или DOCX на Microsoft Word

- обем: до 15 страници, формат А4, междуредие 1.5 lines, шрифт Times New Roman с размер 14 pt и подравняване Justified.

 1. Изпращане на есета за участие:

- есетата следва да се изпратят на ел. поща: blagoydeliev@uni-plovdiv.bg

- на този адрес участниците изпращат трите си имена, факултет, курс, специалност и форма на обучение, телефон, както и самото есе като прикачен файл, с тема на писмото: Конкурс за есе на тема “30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“

 1. Срокове:

- конкурсът стартира на 16 април 2021 г.– Ден на конституцията и професионален празник на юристите в България;

- краят на конкурса е на 12 юли 2021 г. , когато ще се навършат 30 години от приемането на Конституцията на Република България.

 1. Есетата ще бъдат оценявани от жури в състав:

- Проф. д-р Емилия Друмева – водещ преподавател по Конституционно право, секретар по правни въпроси на Президента на републиката;

- Д-р Благой Делиев – преподавател по Конституционно право, главен експерт по правни въпроси в администрацията на Президента;

- Виктория Палигорова – председател на Студентския съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

 1. Наградният фонд на конкурса се осигурява от Студентския съвет и Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Одобрил: Веселина Балтова; Валидност до: 2021-07-12; Последна промяна на 2021-04-16 09:33:53
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол