уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Хуманитарна помощ на Благовещение

Хуманитарна помощ на Благовещение

На 27 март 2021 година, в условията на ограниченията, наложени от епидемиологичната обстановка, бяха раздадени хуманитарни пакети с трайни хранителни продукти и предпазни средства на социално слаби пловдивчани с доходи под линията на бедност, обхванати от различни общински социални услуги и проекти.

Преподаватели и студенти от катедра „Теология“ при Пловдивски университет по повод светлия православен празник Благовещение чрез дарение на лични средства направиха възможно закупуването и предоставянето на материална хуманитарна помощ в периода на великия пост на няколко души с различна етническа и религиозна принадлежност в град Пловдив.

Хуманитарната акция е първата в подкрепа на договора за сътрудничество между Дирекция „Социални дейности“ – Община Пловдив и Катедра „Теология“ – Философско-исторически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, подписан на 24.07.2020 г. от ресорния зам.-кмета по социални дейности и ръководителят на катедрата. Дейностите, към които Община Пловдив и Катедра „Теология“ ще си партнират, са свързани с обмен и съвместни инициативи в областта на обучението на студенти и квалификацията на преподавателите. В това число влизат провеждане на студентски стажове и други извънучебни форми в социални институции и услуги за деца и пълнолетни лица на територията на Община Пловдив; участие в доброволчески инициативи и мероприятия с хуманитарен характер; провеждане на студентски практики в сферата на социалната политика; организиране на съвместни конференции и семинари; сътрудничество при реализирането специфични услуги и други.

Одобрил: проф. днк Мария Шнитер; Последна промяна на 2021-04-01 16:10:26
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол