уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ получи Еразъм-харта

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ получи Еразъм-харта

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ получи нова Еразъм-харта за периода 2021 – 2027, която дава право на участие във всички проекти по програмата „Еразъм+“.

Това е огромно постижение за целия екип, занимаващ се с международна дейност: зам.-ректора по международно сътрудничество доц. д-р Надя Чернева, институционалния Еразъм-координатор доц. д-р Борян Янев, експертите от отдела и членовете на Комисията по международно сътрудничество – представители на всеки факултет.

Получаването на Еразъм-харта с максимален бал от 100 от 100 възможни точки на Европейската комисия е свидетелство за високата оценка на изпълнението на Стратегията за интернационализация на пловдивската Алма матер.

Сред приоритетите на екипа при работата по „Еразъм+“ остават осигуряването на прозрачност и достъпност на процедурите и равнопоставеност на всички участници в мобилностите, както и пълното академично признаване на постиженията.

Поздравления за всички, допринесли за поредното международно признание, с пожелания за нови успехи в утвърждаването на авторитета на Пловдивския университет в глобалното образователно пространство.

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2021-03-19 13:15:47
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол