уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Студентски литературен конкурс за поезия и проза

Студентски литературен конкурс за поезия и проза

Вестник „Пловдивски университет“ обявява конкурс за:

  • ПОЕЗИЯ – до пет стихотворения;
  • ПРОЗА – до три разказа.

В конкурса могат да участват всички студенти и докторанти от ПУ.

За всеки от двата раздела ще бъдат раздадени съответно по три награди. Материалите трябва да бъдат напечатани (на тях да са написани трите имена на студента, специалността и курса, факултетен номер, е-mail и телефон за връзка).

Краен срок за получаване на творбите е 30 април 2021 година.  Текстовете могат да бъдат изпратени по пощата на адрес: Пловдив, 4000, ул. „Цар Асен“ №24, в. „Пловдивски университет“; или на единия от следните два мейла: vestnik_pu@abv.bg / tiliotilev@uni-plovdiv.bg

За отчитането на резултатите и връчването на наградите ще има допълнителна информация.

Последна промяна на 2021-03-12 14:16:29
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол