уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Условия за ваксиниране на преподаватели и служители на ПУ „Паисий Хилендарски“

Условия за ваксиниране на преподаватели и служители на ПУ „Паисий Хилендарски“

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с изготвянето на цялостен график за ваксиниране на желаещите преподаватели и служители на Пловдивския университет по факултети се очаква от секретарите на факултети да предоставят актуализирани списъци в срок до 17.00 часа на 16.02.2021 г. на ел. адрес: anastasia.kehayova@uni-plovdiv.bg

Служителите от различните отдели и звена на общоуниверситетската администрация, категорични в желанието си да бъдат ваксинирани, подават актуална информация на ел. адрес: vladim@uni-plovdiv.bg

Впоследствие ще бъдат изготвени и оповестени графици за ваксиниране на отделните групи по дни.

Необходимо е осигуряването на придружител към групата за ваксиниране в съответния ден. Това могат да бъдат и хора, които са част от групата или избрани други такива специално за целта. Това изискване е свързано с логистиката, която университетът трябва да осигури и контрола върху попълването на Декларация за информирано съгласие от всички ваксинирани. 

В списъците трябва да бъдат включени само лица, които към този момент подлежат на ваксина. Тези, които боледуват в настоящия момент или по тяхна преценка имат достатъчен брой антитела, ще останат изчакващи за следващ период. В списъците могат да бъдат включени колеги, които до този момент не са изявили желание или по здравословни причини не са можели да се ваксинират при предходното събиране на данни.

 

ВАЖНО!!!

1) Според наличната до момента информация съществува възможност за ИЗБОР на вида ваксина (Pfizer или AstraZeneca), който се очаква да уточните в индивидуален порядък като част от информацията, включена в списъците.

ПОСЛЕДНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЗИ-ПЛОВДИВ: До края на месец март за ваксинация ще се използва ваксината на AstraZeneca. Актуализираните университетски графици ще бъдат съставени само от желаещите да се ваксинират точно с тази ваксина. Преподавателите и служителите, които предпочитат да се ваксинират с ваксината на Pfizer, следва да изчакат наличност от предпочитаната от тях ваксина и нова информация от РЗИ-Пловдив.

2) Колегите, които ще бъдат включени в актуализираните списъци, трябва да са сигурни в решението си, за да се избегне изхвърлянето на неизползвана ваксина.

 

Преподавателите и служителите на ПФ, ФМИ и администрацията от Ректората ще бъдат ваксинирани в Окръжна болница, на останалите факултети - във Военна болница. Точното място и време ще бъде оповестено след получаване на информация от медицинските екипи за разпределението по график.

 

Преподавателите и служителите от филиалите в Смолян и Кърджали ще бъдат ваксинирани от медицински екипи под ръководството на РЗИ-Смолян и РЗИ-Кърджали.

 

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2021-02-16 14:40:30
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол