уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Националната асоциация на медиаторите обявява национален конкурс за есе в две части

Националната асоциация на медиаторите обявява национален конкурс за есе в две части

Националната асоциация на медиаторите обявява национален конкурс за есе в две части:
     1.  За студенти и младежи до 25 г., все още неангажирани с медиацията. Темата на есето е: "Медиацията: какво и къде?"
     2.  За млади медиатори до 30 г. Темата на есето е: "Моята визия за развитието на медиацията у нас".

Есето следва да е в обем до 2000 думи, да представя личното отношение, познания и визия на автора за медиацията, да не е публикувано или предложено за публикуване в печатно или електронно издание и в срок до 30 март 2021г. да бъде изпратено на адрес: info@nam-bg.org

ОБЯВА ЗА КОНКУРСА

Одобрил: Веселина Балтова; Валидност до: 2021-03-30; Последна промяна на 2021-02-02 15:32:11
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол