уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Проект за изменение на Правилника за устройството и дейността на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

Проект за изменение на Правилника за устройството и дейността на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

Правилникът за устройството и дейността на ПУ "П. Хилендарски" ще се обсъжда и приема на Общото събрание на Университета на 19.02.2021 год.

Моля, изпращайте вашите бележки и препоръки до комисията по промените на адрес: pudpu@uni-plovdiv.bg до 12.02.2021 год.

 

Одобрил: проф д-р Антон Илиев; Последна промяна на 2021-02-02 11:32:57
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол