уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Лекториум на тема ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО

Лекториум на тема ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти

Academia Iuventutis 

ОБЯВЯВА началото на

интердисциплинарен ЛЕКТОРИУМ на тема:

ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО

Всеки факултет ще разполага с възможността чрез избрани от него лектор и конкретна тема да ни въведе в своя портал към бъдещето.

Първи имат думата биолозите!

Линк за достъп за външни участници (само с поща в GMAIL): meet.google.com/bbw-nnxs-vsh

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ ПЛАКАТА НА СЪБИТИЕТО!

Одобрил: Веселина Балтова; Валидност до: 2021-01-29; Последна промяна на 2021-01-25 15:21:40
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол