уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Кампания за набиране на участници в програмата Panda Labs на WWF България

Кампания за набиране на участници в програмата Panda Labs на WWF България

Panda Labs е глобална иновационна програма на WWF и най-новата и вълнуваща платформа за решаване на някои от най-неотложните екологични и социални проблеми в света.

Panda Labs се въвежда за първа година в България с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Фокус на програмата Panda Labs са младежите между 15 и 25 години и тяхното дейно участие в разрешаване на екологични проблеми.

През м. януари 2021 г. започва първата кампания за набиране на участници, а повече информация можете да откриете тук:

https://www.wwf.bg/what_we_do/youth_engagement/panda_labs/

ЗА ПРОГРАМАТА

ПРОГРАМА НА ПЪРВИЯ ХАКАТОН от PANDA LABS БЪЛГАРИЯ
ТЕМА: „БЪДЕЩЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ“ / FUTURE OF WASTE
19-21 ФЕВРУАРИ 2021 Г. (ПЕТЪК-НЕДЕЛЯ)

Одобрил: Веселина Балтова; Валидност до: 2021-02-01; Последна промяна на 2021-01-13 16:24:08
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол