уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Празнично видео от Университетския център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти ACADEMIA IUVENTUTIS

Празнично видео от Университетския център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти ACADEMIA IUVENTUTIS

 

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 2020-12-22 14:52:59
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол