уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чужди университети

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чужди университети

Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ Ви информира, че на сайта на МОН в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“, линк: https://www.mon.bg/bg/100125, е публикувана обява за  процедура за подбор на преподаватели в следните чуждестранни висши училища:

-        Университет „Болоня“, кампус Форли, Италия;

-        Познански университет „Адам Мицкевич“, Полша;

-        Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения

Срокът за подаване на документи е до 14 януари (четвъртък) 2021 г.

Документи се подават в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

Одобрил: проф. д-р Антон Илиев; Последна промяна на 2020-12-14 11:15:01
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол