уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. В ПУ „Паисий Хилендарски” се разкрива Център за високи постижения „Жан Моне”

В ПУ „Паисий Хилендарски” се разкрива Център за високи постижения „Жан Моне”

В конкурентна надпревара с университети от целия свят екип от катедра „Приложна и институционална социология” към Философско-исторически факултет, в сътрудничество с колеги от факултета и преподаватели от Юридически факултет, спечели финансиране по програма “Erasmus+” за изграждане на Център за високи постижения „Жан Моне”.

Името на проекта е „BRINGING THE 'HIDDEN INTEGRATION OF EUROPE’ IN STUDYING AND TEACHING EU: AN OPTIMISTIC ACCOUNT (BRIHIEU)”, а основната му цел е да укрепи капацитета на Пловдивски университет в преподаването и изследването на скритите процеси на интеграция и фрагментация в рамките на Европейския съюз в следните три области:

 1. Наука, технологии и иновации;
 2. Върховенство на правото, демокрация и интеграция;
 3. Социална политика

Създаването на Център за високи постижения „Жан Моне” е израз на силната воля на екипа за по-нататъшно развитие и разширяване на нашите образователни и изследователски възможности в областите от интерес, споменати по-горе, както и за значително подобряване на усилията ни за по-широко разпространение на свързаните с ЕС въпроси сред местните и регионални заинтересовани страни и гражданското общество. Очакваните важни резултати от изпълнението на проекта включват:

 • Повишаване нивото на образование в европейските изследвания и увеличаване на броя на студенти и докторанти, обучени и изучаващи теми и проблеми на ЕС;
 • Прилагане на изследователски инициативи и изграждане на мрежи за сътрудничество с други центрове за европейски изследвания в страната и чужбина;
 • Разпространение на резултатите от работата на центъра сред политици, експерти и граждани.

С оглед реализацията на целите и резултатите, поставени пред центъра, е сформиран интердисциплинарен екип от учени и преподаватели от ПУ:

 • Проф. д-р Иван Чалъков (ръководител, ФИФ);
 • Проф. д-р Иво Христов (ФИФ);
 • Проф. д-р Ирена Илиева (ЮФ);
 • Доц. д-р Сийка Ковачева (ФИФ);
 • Доц. д-р Тихомир Митев (ФИФ);
 • Доц. д-р Валентин Петрусенко (ФИФ);
 • Д-р Пламен Нанов (ФИФ);
 • Докторант Биляна Милева (ФИФ);
 • Докторант Димитър Ангелов (ЮФ);

 

Одобрил: доц. д-р Тихомир Митев; Последна промяна на 2020-11-19 11:46:57
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол