уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Заплащане на месечни наеми и други плащания за консумативи в студентските общежития на ПУ „Паисий Хилендарски“

Заплащане на месечни наеми и други плащания за консумативи в студентските общежития на ПУ „Паисий Хилендарски“

 

Месечни наеми и други плащания за консумативи в студентските общежития на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” - само и единствено за общежитията на Пловдивски университет ( ПУ СО1, ПУ СО2, ПУ СО3 и ПУ СО4) могат да се извършват и чрез внасяне на същите по банкова сметка на университета, както следва:

Уникредит Булбанк

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00

UNCRBGSF

 За всички други общежития плащането се извършва в самите общежития!

 Всички , които са платили до момента таксите за общежитията -Чайка 1,2,; Марица 1,2,4,5; Царевец 1,2 и Медицински колеж трябва да дойдат да си вземат таксите обратно в ПУ "Паисий Хилендарски, ул Цар Асен 24, стая 21 до края на месец Ноември, за да осъществят плащането си в съответните общежития!!!

Забележка: При заплащане на наемите или таксите, студентите трябва да посочат номер на блок на СО и номер на стая.

Студентите, извършили съответните плащания, трябва да запазят платежното нареждане или вносната бележка.

Последна промяна на 2020-11-06 11:06:07
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол