уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Видео приветствие по случай откриването на новата 2020/21 академична учебна година

Видео приветствие по случай откриването на новата 2020/21 академична учебна година

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ откри новата академична 2020/2021 година с дистанционна церемония. „Нетрадиционният формат на церемонията по откриване на академичната година бе наложен от грижата ни за здравето на студентите“, подчерта доц. д-р Мария Стоянова, зам.-ректор по учебната дейност на ПУ „Паисий Хилендарски“. Доц. Стоянова представи ръководството на Пловдивския университет: проф. д-р Румен Младенов – Ректор на Университета, проф. д-р Теменужка Йовчева – заместник-ректор по научноизследователска и издателска дейност, проф. д.п.н. Румяна Танкова – заместник-ректор по система за наблюдение, управление и постоянен контрол на качеството на обучението и академичния състав, доц. д-р Надя Чернева – заместник-ректор по международно сътрудничество, академична мобилност, връзки с обществеността и протокол, проф. д-р Антон Илиев – заместнк-ректор по информационна инфраструктура и акредитационни процедури, проф. д.п.н. Веселин Маргаритов – помощник-ректор по спортна дейност.

Проф. д-р Румен Младенов се обърна към първокурсниците, като ги увери, че изборът да продължат образованието си в Пловдивския университет е не просто правилен, а е избор да се обогатяват и усъвършенстват в класически университет, съчетаващ традиция и модерност, приемственост и креативност в отстояването на граден с десетилетия академичен авторитет. Ректорът на Пловдивския университет припомни, че през 2021 г. Университетът ще отбележи 60-годишния си юбилей. „Знаковата година ще припомни академичните постижения на преподаватели и възпитаници и ще очертае новите хоризонти в развитието на един от най-предпочитаните университети в България. Всеки факултет ще има възможност да представи своята уникалност чрез ефективни образователни практики, научноизследователски проекти, актуални изследвания и активно взаимодействие с бизнеса“, обясни проф. Младенов. Във връзка с разпространението на Ковид-19 проф. Младенов успокои студентите, че Пловдивският университет разполага с всички ресурси за провеждане на хибридно обучение – присъствено и в електронна среда, без компромиси в качеството. „Вярвам, че имаме сили да се справим с предизвикателствата на времето, че трудностите ще ни убединят и направят по-силни и по-мъдри“, каза в заключение Ректорът на Пловдивския университет.

Видеопоздравления по случай откриването на новата академична година отправиха кметът на гр. Пловдив Здравко Димитров и зам.-кметът по образование и бизнес развитие Стефан Стоянов. Поздравителните си адреси изпратиха и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов и ректори на висши училища в България. От името на първокурсниците приветствие поднесе студентката от специалност „Психология“ Светослава Георгиева, приета с максимален бал. Мисъл, грижа, уважение към процеса на обучение, труд и постоянство пожела на колегите си първокурсничката. Специално подготвен кратък филм направи новоприетите студенти свидетели на ритуалите по посрещане на знамето и символите на ПУ „Паисий Хилендарски“ и демонстрира съвременната университетска материална база.

Пълния видеоматериал на церемонията може да видите тук:

 

Снимки на ръководството на университета по случай откриването на новата учебна година

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2020-09-30 07:23:49
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол