уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Сътрудничество между катедра Теология на Философско-исторически факултет и Дирекция Социални дейности към Общината

Сътрудничество между катедра Теология на Философско-исторически факултет и Дирекция Социални дейности към Общината

На 23.07.2020 г. в Община Пловдив беше подписано споразумение за сътрудничество между катедра Теология на Философско-исторически факултет и Дирекция Социални дейности към Общината.

Спорезумението има за цел да регламентира съвместните дейности на студентите и преподавателите в специалност Теология с различни социални институции в гр. Пловдив (домове за стари хора, детски домове, институции за хора с увреждания и др.).

Зам.-кметът по Европейски политики и Социални дейности инж. Анести Тимчев подчерта важността на включването на младите хора в реална работна среда още от началото на тяхното обучение и шанса те да допринесат за излизане от формалните рамки на предоставяните социални услуги чрез своя ентусиазъм и енергия, а специално студентите-теолози – и чрез специфичната духовност в отношението си към самотата, болката и страданието.

Вр.и.д. Ръководител на Катедра Теология проф. Мария Шнитер благодари за традиционната подкрепа от Община Пловдив и изрази убеденост в перспективите за постигане на реални резултати от бъдещото сътрудничество.

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2020-07-23 12:41:00
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол