уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Провеждане на научни изследвания за диагностика и препоръки за лечение на дисбиоза

Провеждане на научни изследвания за диагностика и препоръки за лечение на дисбиоза

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" участва в проект "Провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на иновативна система за персонализиран подход при профилактика, диагностика и препоръки за лечение на дисбиоза" - BG16RFOP002-1.005-0335-C01

Одобрил: проф. д-р Невена Милева; Последна промяна на 2020-06-30 14:27:21
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол