уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Уебинари за Scopus и ScienceDirect на Elsevier

Уебинари за Scopus и ScienceDirect на Elsevier

Изгледайте на запис уебинара "Aвторовите профили в Scopus и как те помагат да покажете Вашите изследвания?". Ще се запознаете със създаването на авторовите профили, редактирането им, съвети за гарантиране на тяхната актуалност и как с качествени и количествени показатели да подчертаете въздействието на научните си изследвания. Свалете си сертификат.
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/416727

Изгледайте уебинара за архивната колекция по материалознание в ScienceDirect по лиценз на МОН. Ще се запознаете с колекция, която включва 100 влиятелни списания с научна информация по приложна физика и химия, химическо, механично, по гражданско инженерство и електротехника за времето преди 1995 г. Свалете си сертификат за участие.
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/418452

А това можете да принтирате:

Искате научното Ви списание да бъде индексирано в Scopus? Свалете и разпространете електронната брошура с информация за включване на български научни списания в Scopus Elsevier. В нея ще намерите полезна информация за двата етапа за оценка за индексиране   на списания в Scopus. Първо се проверява за спазването на минималните критерии за допускане и след това се прави оценка на качеството на списанията от независимия Консултативен съвет за подбор на съдържание. https://vault.elsevier.com/c/dnct2uq4

 

Одобрил: Милка Янкова - директор УБ; Последна промяна на 2020-06-25 06:42:12
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол