уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Конкурс за преподаватели по български език и литература в Сегедския и Ереванския университет

Конкурс за преподаватели по български език и литература в Сегедския и Ереванския университет

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в два чуждестранни университета за академичната 2020/2021 г.:

  1. Сегедски университет, Сегед, Унгария     

  2. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Ереван, Армения  .

 

Обява

Личен формуляр

Заявление за участие

 Документите се подават в срок до 19 юни 2020 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

 

Последна промяна на 2020-06-08 05:39:33
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол