уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Работа на Университетската библиотека в условията на извънредна епидемична обстановка

Работа на Университетската библиотека в условията на извънредна епидемична обстановка

За периода на извънредна епидемична обстановка Университетската библиотека ще работи при следните условия:

  • Читателите задължително трябва да носят защитни маски и ръкавици по време на пребиваването си в библиотеката.
  • Максималният брой посетители, които могат да влизат в Заемните служби на библиотеката е не повече от 2 души, като се спазва разстояние от 1,5 м. между тях.
  • Читалните са затворени за читатели.
  • Всеки читател има право да получи по електронната поща до 200 сканирани страници от библиотечни документи за целия срок на извънредната епидемична обстановка. Заявките се правят на адрес boyanov@uni-plovdiv.bg или на телефон 032 261 382.
  • Библиотечни документи се заемат от читателите след предварителна заявка по телефона* до съответната филиална или централна библиотека.
  • Срокът за ползване на заетите библиотечни документи се удължава до приключване на извънредната епидемична обстановка.
  • Върнатите библиотечни документи се поставят под задължителна 72 – часова карантина.

 

Одобрил: Милка Янкова - директор УБ; Последна промяна на 2020-05-15 14:25:23
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол