уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. За студентите, които използват общежитията!

За студентите, които използват общежитията!

Във връзка със Заповед № Р33-1503 от 08. 05. 2020 г. на ректора на ПУ “Паисий Хилендарски” за провеждане на учебните занятия до края на втория семестър на учебната 2019/2020 г. в електронна среда и неприсъственото провеждане на семестриалните изпити, препоръчваме на студентите, които са настанени и използват общежитията на Пловдивския университет, да ги напуснат в най-кратък срок, след като заплатят всички такси за ползване, по примера на останалите студенти, които напуснаха поради създалата се ситуация от пандемията.

По силата на сключени договори между висшите учебни заведения наши възпитаници се настаняват в леглова база, предоставена ни от други университети, но ПУ „Паисий Хилендарски“ не носи отговорност за общежития на територията на град Пловдив, които не стопанисва, а именно: Марица 3, Марица 5, Царевец 1, Царевец 2, Чайка 1, Чайка 2, Чайка 3, Медицински колеж. 

 

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова - заместник-ректор; Последна промяна на 2020-05-14 06:39:08
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол