уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  Начало » Новини » Стажове в Генерална дирекция „Писмени преводи“ Европейски парламент

Стажове в Генерална дирекция „Писмени преводи“ Европейски парламент

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейския парламент (ЕП) е най-голямата преводаческа служба в света. Нейните служители работят в Люксембург и извършват висококачествени писмени преводи за членовете на ЕП и гражданите на ЕС от и на всички 24 официални езика на ЕС.

В рамките на стажовете „Робер Шуман“ на ЕП Българският отдел по писмени преводи отправя покана за кандидатстване за преводачески стаж. Стажантите с български език ще се присъединят към нашия екип и ще имат възможност да превеждат законодателни и други текстове в разнообразни тематични области от английски и други езици на български.

Какво предлагаме:

 • Платен преводачески стаж – месечно възнаграждение и пътни разноски
 • Място на провеждане – Люксембург
 • Продължителност на стажа – 5 месеца с възможност за удължаване от 1 месец (1 октомври 2020 г. – 28 февруари 2021 г.)
 • Максимален брой стажанти – 4 през всеки 5-месечен период
 • Въвеждащо обучение за работа с най-новите софтуерни приложения за превод
 • Наставничество от преводачи от Българския отдел по писмени преводи
 • Практически опит в многоезична и многокултурна работна среда

Изисквания:

 • Завършено висше образование (минимум бакалавърска степен)
 • Филологическото образование не е задължително
 • Отлично владеене на български език
 • Много добро владеене на английски и/или френски – ниво С1/С2
 • Много добро владеене на друг чужд език измежду езиците на ЕС
 • Преводаческият опит и интересът към превода са предимство

Кандидатстване:

 • Онлайн на сайта на стажовете „Робер Шуман“ на ЕП: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
 • Срок за кандидатстване: 1 – 30 юни 2020 г.
 • Попълнете формуляра на английски или френски, а мотивационното си писмо напишете на български
 • Можете да кандидатствате едновременно за три от четирите позиции: A, B, C и D
 • За допълнителни въпроси: Бюро за връзка на Европейския парламент в България, тел. (02) 985 35 45
Одобрил: Веселина Балтова; Валидност до: 2020-06-30; Последна промяна на 2020-05-13 09:33:44
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол