web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Кампанията „Моята професия – моето бъдеще"

Кампанията „Моята професия – моето бъдеще"

Студенти пишат проекти в кампанията „Моята професия – моето бъдеще”


9 големи компании и 29 български университета с рамо за талантливи млади
специалисти.


По 2000 лева награда за победителите в 9 направления в националната инициатива на
Kmeta.bg

Бъдещето на страната е в ръцете на младите и инициативни българи. Ежегодно
университетите дипломират хиляди висшисти, а въпреки това, фирмите изнемогват в
търсенето на качествени кадри. Недостигът на специалисти у нас води до постепенното
отпадане на България от конкуренцията за нови капиталовложения на световния пазар.
С идеята да помогне на родния бизнес в търсенето на квалифицирани служители и да
съдейства в изграждането на тясна връзка между учебните заведения и
предприемачите, Порталът на българските общини KМЕТА.bg организира национална
кампания „Моята професия – моето бъдеще”.
С мащабната инициатива КМЕТА.bg ще подпомогне развитието на българския бизнес и
ще даде рамо на талантливите млади специалисти да бъдат открити от най-подходящия
за тях работодател.
Инициативата стартира на 11 май 2020 г. в партньорство с 29 утвърдени български
университета, 9 големи компании, а патрон е Министерството на труда и социалната
политика. Медийни партньори са Икономическият портал Economic.bg и
Информационна агенция „Фокус“.
От 11 май до 14 юни 2020 г. включително всички желаещи студенти могат да подадат
своята кандидатура, като се регистрират и изпратят своя иновативен проект по избрана
тема на специално създадена платформа.
Всеки участник може да изпраща до 1 /един/ свой авторски проект по конкретно
зададена тема/направление, съгласно приложения към тези правила списък, в избрана
професионална област, като изрично трябва да се посочи за коя компания е разработен
проектът.
Компетентно жури, представено от компаниите – партньори на инициативата, ще
определи наградените участници в националната кампания. Всяка от представените
фирми има право да избере само един победител по темата, която е анонсирал, който
ще получи парична награда в размер на 2000 /две хиляди/ лева, както и възможност за
кариерно развитие в съответната компания (по преценка на компанията).


Повече информация – на Kmeta.bg

Одобрил: Веселина Балтова; Валидност до: 2020-06-14; Последна промяна на 2020-05-11 12:56:51
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg