уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Промяна на срока и възможностите за изпращане на творби за студентския литературен конкурс на вестник „Пловдивски университет“

Промяна на срока и възможностите за изпращане на творби за студентския литературен конкурс на вестник „Пловдивски университет“

Вестник „Пловдивски университет“ обявява конкурс за:

  • ПОЕЗИЯ – до пет стихотворения;
  • ПРОЗА – до три разказа.

В конкурса могат да участват всички студенти и докторанти.

За всеки от двата раздела ще бъдат раздадени съответно по три награди. Материалите трябва да бъдат напечатани (на тях да са написани трите имена на студента, специалността и курса, факултетен номер, е-mail и телефон за връзка).

Първоначално обявеният краен срок за получаване на творбите, който беше 30 април 2020 година, се удължава до 31 май 2020 г.  Текстовете могат да бъдат изпратени по пощата на адрес: Пловдив, 4000, ул. „Цар Асен” №24, в. „Пловдивски университет“; или на мейла: vestnik_pu@abv.bg

За отчитането на резултатите и връчването на наградите ще има допълнителна информация.

 

Одобрил: Тильо Тилев - гл. ред. на вестник "Пловдивски университет"; Последна промяна на 2020-05-11 08:32:15
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол