уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Заповед за временно прекратяване на учебните занятия

Заповед за временно прекратяване на учебните занятия

Одобрил: проф. д-р Румен Младенов - ректор; Последна промяна на 2020-03-09 09:37:17
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол