уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Свободни места за преподаватели по български език и литература

Свободни места за преподаватели по български език и литература

Обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

Обявлението е за свободни места в пет чуждестранни университета:
1. Белградски университет, Сърбия, Белград (мястото е за езиковед/българист)
2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ Киев, Украйна
3. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна
4. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов”, Ереван, Армения
5. Бердянски държавен педагогически университет, Бердянск, Украйна (нов лекторат).

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

Срокът за подаване на документи е 31 януари (петък) 2020 година в съответното висше училище или научен институт. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.
 
 
 
Последна промяна на 2019-12-16 10:21:30
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол