уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Факултетът по математика и информатика избра проф. Голев за декан на факултета

Факултетът по математика и информатика избра проф. Голев за декан на факултета

На 21 ноември 2019 год. проф. д-р Ангел Атанасов Голев беше избран за Декан на Факултета по математика и информатика от Общото събрание на Факултета.

Проф. Ангел Голев е роден през 1965 г. Възпитаник е на МГ „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив. Висшето си образование е завършил във Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“, а от есента на 1989 г. досега е преподавател по информатика във факултета. През 2011 г. защитава докторската си дисертация по информатика, през 2012 г. придобива академичната длъжност доцент, а от октомври 2018 г. е професор в Пловдивския университет. В предходния мандат е заместник-декан на факултета. Научните интереси на проф. Голев са в областта на алгоритмите и приложението им в обучението и в математиката.

 

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2019-12-02 14:04:51
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол