уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Химическият факултет преизбра доц. Кметов за Декан на факултета

Химическият факултет преизбра доц. Кметов за Декан на факултета

На 20-ти ноември 2019 г. Общото събрание на Химическия факултет избра доц. д-р Веселин Кметов за Декан на факултета за втори мандат.

Доц. Кметов е роден през 1963 г. в гр. Габрово, където завършва със златен медал стотния випуск на Априловската гимназия „Васил Априлов“. През 1987 се дипломира в Химико-биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, като Химик, с втора специалност Учител по химия и физика, и остава на работа в Централната Научно-изследователска лаборатория. В ПУ заема конкурсни длъжности като научен сътрудник, ст. асистент и гл. асистент към Центъра по аналитична химия и приложна спектроскопия. Специализирал е в Италия, Испания, Франция и Австрия. Защитава докторска дисертация в областта на пламъковата атомна спектрометрия през 2002 г. Избран е за доцент по Аналитична химия през 2007 г. и до 2015 г. е ръководител на катедрата по Аналитична химия и компютърна химия. През 2015 г. е избран за Декан на Химическия факултет.

Води лекционни курсове по Аналитична химия, Инструментален анализ, Статистика и метрология в химията, Компютърна квалиметрия и Метрология и управление на качеството в бакалавърски и магистърски програми.

Поканен е като лектор в Университета в Аликанте, Испания и Техническия университет във Виена, където ежегодно изнася лекции. От 2002 г. е сертифициран инструктор по Метрология в химията към EC JRC IRMM по програма TrainMiC.

Ръководи Изследователска група по атомна спектрохимия ИГАС, която е реализирала над 130 научно-приложни и стопански договори за химични изпитвания. Консултант е по изграждането на лабораторни комплекси и изпитвателни лаборатории.

Научните му интереси са в областта на:

  1. Атомна спектрометрия;
  2. Разработване на методи за разделяне и концентриране на следови съдържания от елементи, базирани на принципите на Зелената химия;
  3. Метрология в химията.

Публикациите с негово участие имат над 300 цитата и h-индекс = 10 според SCOPUS.

Притежава опит в управлението и реализацията на научни проекти от национални и европейски програми (ФНИ; Tempus; COST; DAD; FP7).

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2019-12-02 14:21:01
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол