уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Конкурс на тема "Васил Левски - диалози във времето, диалози с времето"

Конкурс на тема "Васил Левски - диалози във времето, диалози с времето"

Международен конкурс за есе на тема "Васил Левски - диалози във времето, диалози с времето"

Можем ли да опишем себе си, днешния си ден, плановете си за утре с езика на Левски? Какво би останало от постовете ни във Фейсбук и в Инстаграм, от блога на приятеля ни или от любимия ни сайт за културни събития, ако ги преведем така, че да можем да очакваме отговор, започващ с „Байовци…”?
И не за „празнотите” в речника на Левски става дума – те са кухините на времето му, в които нас още ни няма – а за онези ценности, които превратностите на свръхтехнологичния ни свят не може (или поне ни се иска да не успее) да превърне в кухини. Колко и кои от думите на Левски днес са излишни? Какво губим и кой печели?
И не за жертвеност става дума – почитаме я всяка година с тежестта на националната ритуална памет тъкмо защото не е за всекиго такова нещо – а за човешкия ни избор като какви хора искаме да сме. От колко свобода имаме нужда? Дали след скъсения ХХ век не сме „свърнали” толкова назад в „свръхдългия” ХIХ, та да ни трябва тъкмо Левски, за да ни напомни: „Днешният век е век на свободата”.
И не само за „българщината” можем да си говорим с него. Дали не сме отишли толкова далеч от „Българско” – не в отвъдността на териториите, а в отвъдността на мисленето и чувствителността си, та да ни трябва специално разработен инструмент, за да дешифрираме и разберем волята за свят, вписана в шевиците и споделена в неравноделните ритми.
Толкова сме сигурни, че „сме във времето си”, толкова сме горди, че „то е в нас”, че забравяме, че и ние можем да го обръщаме…


УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
За участие в конкурса се обръщаме към младите хора на академична Европа, споделящи, обичащи или просто изучаващи културата на България, с предложението да се включат със собствен текст.
Участниците в конкурса трябва да са записали бакалавърска, магистърска или докторска програма към български или чуждестранен университет;
- Текстът трябва да е развит на български език; непубликуван в печатни или интернет издания; да не надвишава 3 стандартни страници: ( 5400 знака; подравняване: Justify, Times New Roman; 12 pt., междуредие: 1,5, First line: 1,25 );
- Всеки участник трябва да приложи сканирано копие на уверение за записан семестър или на заверка в студентска книжка;
- Журито ще оценява есетата след процедура на засекретяване на авторството им;
- Срок за изпращане на есетата – от 17.12.2019 г. до 31.01. 2020 г. на адрес: v_levski_museum@mail.orbitel.bg;
– Обявяване на резултатите – 18 февруари 2020 г.


НАГРАДИ:
Първа награда – 800 лв. Втора награда – 500 лв. Трета награда – 300 лв.
Десет избрани есета ще бъдат публикувани през 2020 г. в сборника „Текстът Левски – прочити в свой и в чужд контекст”. Предвиждат се и възможности за безплатен стаж в български държавен културен институт.

 

ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА Г-Н БОИЛ БАНОВ
Национален музей „Васил Левски”
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Фондация „Васил Левски”

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2019-11-15 20:07:55
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол