уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Конференция "Рефлексия и обучение - стратегии, технологии, прогнози"

Конференция "Рефлексия и обучение - стратегии, технологии, прогнози"

На 9 и 10 ноември в конферентна зала „Компас“ на Пловдивския университет се проведе Втората национална научна конференция „Рефлексия и обучение – стратегии, технологии, прогнози“. Научният форум бе организиран от катедра „Ботаника и методика на обучението по биология“, а инициатори и водещи организатори бяха доц. д-р Теодора Коларова (от същата катедра) и доц. д-р Иса Хаджиали от СУ „Св. Климент Охридски“ (възпитаник – студент и докторант – на Пловдивския университет).  В деловата работа се включиха  общо 38 участници от осем града на страната – опитни изследователи, млади учени, докторанти и студенти, а участието на двама дипломанти от Москва (следващи в съвместната магистърска програма на ПУ и МГППУ-Москва) придаде на събитието и международен статут.

Разнообразните рефлексивни проблеми бяха разглеждани в четири тематични направления: Рефлексията като елемент на професионално-педагогическата компетентност на учителя, Рефлексия и качество на обучението в средното и висше образование, Рефлексията и ключовите компетентности на учениците в съвременното образование  и Рефлексията в аспекта на информационните технологии и виртуалните иновации в обучението. След пленарните доклади, представени от проф. Веселин Василев (ПУ), проф. Наташа Цанова (СУ) и проф. Румен Стаматов (ПУ), 15 участници-домакини от Пловдив, 13 гости от София, както и колеги от Силистра, Благоевград, Стара Загора, Монтана, Враца и Плевен докладваха резултатите от своите изследвания върху актуалната проблематика – приложението на рефлексията при обучението в средното и висшето образование.

В подготовката, организацията на конференция, както и в процеса на нейното провеждане, много активно се включиха студентите – и от биологическия, и от педагогическия факултети; студенти-психолози също участваха с научни доклади. Организаторите на конференцията предвидиха и награди за най-успешно представилите се млади участници и по преценка на „ветераните“ в изследването на рефлексията отличията-грамоти заслужиха Владимир Цветков (София), Кристияна Енева, Нели Кънева и Боян Василев (от Пловдив).

 

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2019-11-15 09:20:04
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол