уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Конкурс за изследовател(и) по Проект

Конкурс за изследовател(и) по Проект

 

ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за избор и назначаване на изследовател(и) с квалификация в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки и/или ПН 3.8. Икономика  за работа по проект за създаване на Център за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ със срок 18.11.2019 г. 

Подробности

 

 

Одобрил: проф. д.м.н. Георги Тотков; Последна промяна на 2019-10-29 08:59:36
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол