уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Швейцарски стипендии за доктранти и пост-докторанти

Швейцарски стипендии за доктранти и пост-докторанти

От тази година Център за академични изследвания София (www.cas.bg) си сътрудничи с Швейцарското посолство в България при разпространението и координирането на швейцарска стипендиантска програма за докторанти/учени от всички научни дисциплини. 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ СА В ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ:

- Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за творци/изследователи от различни сфери на изкуството.
- Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска специализация в Швейцария;
- Докторантура в швейцарски университет – за кандидати с придобита магистърска степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна институция;
- Пост-докторантско научно изследване – за кандидати с вече придобита докторска степен.

Кратко описание на програмата и връзка с допълнителна информация можете да видите тук:
http://cas.bg/bg/news/swiss-government-excellence-scholarships-1929.html

Подробности(ENG)

Последна промяна на 2019-10-21 09:19:00
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол