уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Удължаване на срока за подбор на свободни преподавателски места

Удължаване на срока за подбор на свободни преподавателски места

Обявление с удължаване на срока за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година.
 
Обявлението е за свободни места в четири университета в Армения, Украйна и Сърбия.
 
Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.
 
Удължаването на срока е до 24 октомври 2019 година (четвъртък), 
 
Кандидатите за преподаватели следва да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище или институт. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.
 
Подробности:
Одобрил: проф. д-р Румен Младенов; Последна промяна на 2019-10-17 14:17:27
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол