уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

Подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

Обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година. Обявлението е за свободни места в четири университета в Армения, Украйна и Сърбия.

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

Кандидатите за преподаватели следва да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище или институт до 24 октомври 2019 година (четвъртък). Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.

 

ФОРМУЛЯР на кандидат за преподавател по български език и литература

З А Я В Л Е Н И Е за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

ОБЯВА

Последна промяна на 2019-10-17 14:09:20
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол